Vietnamese Expats

Cho đi là để nhận lại
Google badgeiOs badge
3 năm trước
Uống rượu bia và lái xe ở Canada – Chế tài thế nào
Shared tại https://www.facebook.com/1198377156896240/posts/2773110146089592/?d=n
Toàn cõi Canada, mức độ cồn trong máu cao nhất cho phép đối với người lái xe là 80 milligrams cồn trên 100 millilitres máu (0.08%). Lái xe với độ cồn cao hơn mức này là một tội hình sự và hình phạt đi kèm rất nghiêm trọng.
Tuy vậy, khi độ cồn trong máu vượt mức 50 milligrams trên 100 millilitres máu (0.05%) thì cơ thể một người bình thường cũng đã có những ảnh hưởng nhất định như sau:
🔹Hành vi mất kiểm soát
🔹Khả năng đánh giá sự việc bị giảm sút
🔹Cơ thể mệt mỏi
🔹Sự nhạy bén bị giảm sút
Vì lẽ đó, nhiều tỉnh bang cũng đã ban hành các biện pháp chế tài cho bất cứ tài xế nào có độ cồn từ 0.05% trở lên.
Cụ thể ở tỉnh bang Ontario, một tài xế nếu có mức độ cồn từ 0.05% đến 0.08% thì sẽ phải đối mặt với các hình phạt như sau:
Phạm tội lần đầu:
❌ Bị phạt 250 đô.
❌ Bị treo bằng lái 3 ngày.
❌ Bị phạt thêm 281 đô nếu muốn hồi phục lại bằng lái.
Phạm tội lần 2 trong vòng 5 năm:
❌ Bị phạt 350 đô.
❌ Bị treo bằng lái 7 ngày.
❌ Bị phạt thêm 281 đô nếu muốn hồi phục lại bằng lái.
❌ Bị bắt buộc đi học lại luật.
Phạm tội lần 3 và các lần tiếp theo nữa, trong vòng 5 năm:
❌ Bị phạt 450 đô.
❌ Bị treo bằng lái 30 ngày.
❌ Bị phạt thêm 281 đô nếu muốn hồi phục lại bằng lái.
❌ Bị bắt buộc tham dự một lớp cai nghiện bia rượu.
❌ Bị bắt buộc gắn thiết bị ignition interlock vào xe. (Tài xế phải thổi hơi vào thiết bị này, nếu độ cồn đúng mức quy định, thì xe mới có thể khởi động).
❌ Bị kiểm tra bắt buộc tình trạng sức khỏe.
Nếu độ cồn trong máu vượt quá mức 0.08%, thì tài xế sẽ phải đối mặt với các hình phạt sau:
❌ Bị phạt 550 đô.
❌ Bị giam xe 7 ngày.
❌ Bị treo bằng lái 90 ngày.
❌ Bị phạt thêm 281 đô nếu muốn hồi phục lại bằng lái.
❌ Bị bắt buộc tham dự một lớp cai nghiện bia rượu.
❌ Bị bắt buộc gắn thiết bị ignition interlock vào xe. (Tài xế phải thổi hơi vào thiết bị này, nếu độ cồn đúng mức quy định, thì xe mới có thể khởi động).
Chú ý: Đối với tài xế mới, những tài xế dưới 21 tuổi, hoặc tài xế xe tải, luật bắt buộc họ phải giữ cơ thể không có một % độ cồn nào trong máu. Nghĩa là nếu họ có độ cồn thấp như 0.01%, cũng đã xem là phạm luật. Nhắc lại, điều này chỉ áp dục cho những tài xế mới, những tài xế dưới 21 tuổi, và những tài xế xe tải.
Ngoài các hình phạt trên, tài xe còn có nguy cơ đối mặt với nhiều hình phạt hơn nếu như họ bị buộc tội trước tòa cho hành vi lái xe thiếu kiểm soát, hoặc từ chối kiểm tra độ cồn.

Comments

Vui lòng đăng nhập trước
Post được báo rác nhiều sẽ bị xóa
Loading...