Vietnamese Expats

Cho đi là để nhận lại
Google badgeiOs badge
3 năm trước
updated 3 năm trước
Tiền tips có phải đóng thuế?
Shared tại https://www.facebook.com/groups/506890139330293/permalink/3376755452343733/
Chào các bạn,
Sau khi cảm thấy có khá nhiều câu hỏi và tranh luận về tiền tips, nên mình muốn viết 1 bài viết nho nhỏ về vấn đề này cho mọi người hiểu rõ hơn.
(Mình có dịch vụ khai thuế cho mọi người ở Canada, cho nên nếu ai chưa biết về mình, thì cho mình xin tự giới thiệu. Mình tốt nghiệp ngành Accounting, đang là Supervisor - Accounting & Financial Reporting, cho một start-up ở Canada, và cũng đã từng làm cho vài công ty lớn/nhỏ khác ở Canada).
Tiền tips, theo định nghĩa của Canada Revenue Agency ("CRA"), được chia làm 2 loại: Controlled tips Direct tips.

Controlled tips:

-Tips được tiệm tự add vào bills (kiểu như khi mọi người đi ăn nhà hàng thì có những nơi tự động add thêm % vào total bill, mình không cần phải cho tips thêm).
-Tips được tính theo kiểu này, sẽ được cộng vào income của tiệm, và phải bao gồm thêm GST/HST. GST/HST thu từ khoản này phải được trả lại cho CRA.
-Vì tips được cộng vào income của tiệm, nên sau khi trả cho nhân viên tips sẽ được tính là chi phí của tiệm, và sẽ được dùng để giảm thu nhập của tiệm.
-Tips này phải được chia đều cho nhân viên trong tiệm, tùy theo cách của chủ tiệm.
-Nhân viên được chia tips theo kiểu này, sẽ bị trừ CPP/EI/Taxes. Cuối năm khai thuế các bạn có thể lấy lại được phần Taxes. Bị trừ bao nhiêu sẽ được tính bởi accountant của tiệm.
-Ví dụ:
Bill là $90, tiệm tự add thêm controlled tip (service charge) là $10. Tổng là $100, Ontario HST (13%) là $13, tổng cộng khách phải trả $100 + $13 = $113.
Tổng income của tiệm là $100, income sau khi trả tips $10 cho nhân viên là $90.
$13 HST thu từ khách, chủ tiệm phải trả cho CRA.
$10 tips của nhân viên, chủ phải trừ CPP/EI/Taxes. Ví dụ tổng số tiền trừ ra là $2, thì chủ sẽ trả cho nhân viên $8, và cho CRA $2.

Direct tips:

-Tips được khách cho theo ý muốn của họ.
-Tips được tính theo kiểu này, sẽ không được cộng vào income của tiệm, và không bao gồm GST/HST.
-Vì tips không được cộng vào income của tiệm, nên sau khi trả cho nhân viên tips sẽ không được tính là chi phí của tiệm, và sẽ không được dùng để giảm thu nhập của tiệm.
-Tips này phải được chia cho nhân viên trong tiệm, tùy theo cách của chủ tiệm.
-Nhân viên được chia tips theo kiểu này, sẽ không bị trừ CPP/EI/Taxes (các bạn sẽ được nhận full tips lúc được cho). Cuối năm khai thuế các bạn phải khai số tiền này, và có thể sẽ phải trả Taxes. (Người khai thuế của các bạn sẽ tính và giải thích phần này cho các bạn.)
-Ví dụ:
Bill là $90, Ontario HST (13%) (làm tròn) là $12, khách tự tip $10. Tổng cộng khách phải trả $90 + $12 + $10 = $112.
Tổng income của tiệm là $90, income sau khi trả tips $10 cho nhân viên vẫn là $90.
$12 HST thu từ khách, chủ tiệm phải trả cho CRA.
$10 tips phải được trả đầy đủ cho nhân viên. Cuối năm khai thuế cá nhân thì nhân viên sẽ phải trả thuế cho phần thu nhập này.
Rút ra từ hai ví dụ trên:
-Income của tiệm sau khi trả tips cho nhân viên là như nhau.
-Tiền HST/GST phải trả cho CRA hoàn toàn là tiền thu từ khách. Chủ tiệm và nhân viên không hề phải chịu trách nhiệm về số tiền này.
*CPP = Canada Pension Plan (để nhận được tiền lương hưu sau khi nghỉ hưu)
*EI = Employment Insurance (để nhận được tiền trợ cấp nếu sau này bị nghỉ việc vì lý do không phải của bạn)
*Taxes = Income Taxes withholding (thuế thu nhập cá nhân)
Đây là luật về tips của CRA ở Canada, và chủ tiệm phải làm theo như thế này. Tuy nhiên, họ đã làm như thế nào, có theo đúng luật hay không, thì mình xin phép không bàn tới, và cũng không phải là mục đích của bài viết này.
Hi vọng các bạn sẽ hiểu rõ hơn về vấn đề này và có thể áp dụng cho mình nếu cần.
Cám ơn các bạn đã dành thời gian để đọc.

Comments

Vui lòng đăng nhập trước
Post được báo rác nhiều sẽ bị xóa
Loading...