Vietnamese Expats

Cho đi là để nhận lại
Google badgeiOs badge
3 năm trước
updated 3 năm trước
Kinh nghiệm xin Miễn thị thực tại ĐSQ Việt Nam ở Ottawa, Canada
Shared tại https://www.facebook.com/groups/KetNoiVietCa/permalink/2893827920676876/
Hồ sơ gửi đi: như trong checklist kèm theo.
Ngoài ra kèm thêm một bản in nội dung hướng dẫn từ trang web http://mienthithucvk.mofa.gov.vn có highlighted các nội dung tương ứng với hồ sơ nộp
Lệ phí: money order cho 3 hồ sơ: 42 CAD ~ 30 USD
Đặc biệt: chỉ nộp thêm 01 bản photocopy trang chính hộ chiếu Canada. Không cần công chứng của notary public và authentic (chứng thực) của Bộ Ngoại giao Canada như yêu cầu trên trang web của ĐSQ.
Toàn bộ hồ sơ gửi đi ngày 04/04, ĐSQ nhận được ngày 8/4 và gửi trả ngày 16/04. Không gọi điện liên hệ hỏi tình trạng hồ sơ. Thực ra tôi định nếu không có kết quả sau 2 tuần sẽ gọi.
Như vậy Đại Sứ Quán Việt Nam tại Canada đã làm đúng theo các qui định của Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính. Một điểm + lớn cho ĐSQ Việt Nam tại Canada trong bối cảnh tình trạng lạm thu hoặc đưa thêm các qui định bất hợp lý để có cớ thu tiền dịch vụ đang rất phổ biến tại các ĐSQ/LSQ Việt Nam trên thế giới.


Comments

Vui lòng đăng nhập trước
Post được báo rác nhiều sẽ bị xóa
Loading...