Vietnamese Expats

Cho đi là để nhận lại
Google badgeiOs badge
4 năm trước
updated 3 năm trước
Đại diện cung cấp dịch vụ Di Trú & Quốc Tịch
Shared tại https://www.facebook.com/cuocsongocanada/posts/2608662069201068?__tn__=K-R
Khi mà những chính sách du học, du lịch và định cư được nới lỏng thì cũng là lúc những trung tâm tư vấn Di Trú & Quốc Tịch mọc lên hàng loạt.
Bài viết này sẽ cung cấp cho các bạn những điều cần lưu tâm khi quyết định chọn cho mình một đại diện cung cấp dịch vụ Di Trú & Quốc Tịch.
Theo định nghĩa của Bộ Di Trú & Quốc Tịch Canada, đại diện Di Trú & Quốc Tịch là những người:
 • Giải thích và cho bạn lời khuyên về vấn đề Di Trú và Quốc Tịch.
 • Giúp bạn chọn chương trình Di Trú tốt nhất cho bản thân.
 • Giúp bạn điền đơn và nộp đơn.
 • Giao tiếp liên lạc với Chính Phủ Canada thay mặt bạn.
 • Đại diện cho bạn ở những buổi điều trần về Di Trú hoặc Quốc Tịch.
 • Quảng cáo rộng rãi rằng họ có thể tư vấn về vấn đề Di Trú hoặc Quốc Tịch.
Có 2 loại hình đại diện Di Trú & Quốc Tịch:
1️⃣ Không tính phí. (miễn phí)
2️⃣ Có tính phí.
ĐẠI DIỆN KHÔNG TÍNH PHÍ
Những người này thường tình nguyện giúp bạn và không tính một đồng xu nào hết. Họ là:
 • Người trong gia đình
 • Bạn bè
 • Hoặc một bên thứ 3 nào đó mà không tính phí.
ĐẠI DIỆN CÓ TÍNH PHÍ $$
Tức là bạn mướn một người nào đó làm đại diện và trả tiền cho họ để họ giúp bạn về vấn đề Di Trú & Quốc Tịch.
Tuy nhiên, những người đó, theo luật định, PHẢI có thẩm quyền (“Authorized”). Những người này phải là:
 • Luật sư hoặc trợ lý luật sư và là thành viên uy tín trong hội Luật sư các tỉnh bang Canada.
 • Công chứng viên, và là thành viên uy tín trong phòng Công Chứng Quebec.
 • Tư vấn viên Di Trú & Quốc tịch, và là thành viên uy tín trong Hội Đồng Tư Vấn Di Trú Canada.
💥💥💥Các bạn chú ý nhé. Mình xin nhắc lại:
Nếu một ai đại diện cho các bạn và có tính phí nhưng không thuộc vào 3 trường hợp trên, đều là những người KHÔNG có thẩm quyền.
Và Bộ Di Trú & Quốc Tịch Canada cũng có nói rõ:
“We won’t deal with representatives who charge a fee but are not authorized. If you use an unauthorized representative in Canada or abroad, we may return your application or refuse it”
Nghĩa là:
“Chúng tôi sẽ không làm việc với những đại diện (Di Trú & Quốc Tịch) có thu phí nhưng không có thẩm quyền. Nếu bạn sử dụng đại diện không có thẩm quyền, chúng tôi sẽ từ chối và trả lại đơn Di Trú & Quốc Tịch của bạn.”
Do đó:
Nếu bạn mướn một đại diện có tính phí, thì bạn cần làm những điều sau:
1️⃣ Kiểm tra xem họ có thẩm quyền hay không.
2️⃣ Đề nghị phải được ký một hợp đồng dịch vụ.
⭐Kiểm tra một đại diện bằng cách nào?⭐️
Các bạn hãy vào trang mạng này của Bộ Di Trú & Quốc Tịch:
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigration-citizenship-representative/choose/authorized.html
Trang mạng này chứa đường dẫn đến các trang mạng của những tổ chức đề cập bên trên để các bạn có thể xác nhận người đại diện mà các bạn dự tính thuê mướn có thẩm quyền hay không.

Sau đây là sự thật mất lòng 😢😢😢
Mình biết có rất nhiều bạn sẽ lập luận:
Tôi mướn anh Tư chị Bảy làm hồ sơ cho tôi cũng được, mặc dù anh chị đó không có thẩm quyền, nhưng tôi tin tưởng về trình độ, vả lại anh chị đó lấy giá rẻ.🤑 Và tôi chỉ cần khai rằng anh chị đó là bạn của tôi và làm không lấy phí (nhưng thực ra có lấy).
Đó là sự “ngây thơ” của các bạn. Việc mướn một người đại diện “chui” có Lợi và Hại như sau:
✅ LỢI
- Giá rẻ
- Giá rẻ
- Giá rẻ
- Hết rồi...🤣
❎ HẠI
- Không chuyên nghiệp
- Không được đào tạo bài bản
- Nhập nhằng tiền bạc chi phí không nhất quán
🚫Cái HẠI lớn nhất🚫
 • Theo Bộ Di Trú & Quốc Tịch, bạn là người chịu trách nhiệm chính cho những thông tin trong bộ hồ sơ của bạn, cho dù những hồ sơ đó do người khác điền cho bạn.
 • Nếu thông tin sai lệch bạn không có cách gì truy cứu trách nhiệm người đại diện cả vì bạn đã khai rằng người đại diện đó không tính phí, mà Bộ Di Trú & Quốc Tịch thì lại không giải quyết khiếu nại về những người đại diện không tính phí.
Mong các bạn có sự lựa chọn sáng suốt và đúng đắn cho bản thân mình.👍🏻👍🏻👍🏻
Để kết thúc bài viết này mình muốn trích đoạn này của Bộ Di Trú & Quốc Tịch Canada:
BẠN KHÔNG CẦN PHẢI MƯỚN NGƯỜI ĐẠI DIỆN
Chú ý: quyết định là ở bạn. Nhưng việc bạn mướn bất kỳ một ai đó làm đại diện cũng không làm chúng tôi ưu tiên xem xét hồ sơ của bạn.
Nhớ nhé!

Share vì cộng đồng! ✅


Comments

Vui lòng đăng nhập trước
Post được báo rác nhiều sẽ bị xóa
Loading...