Vietnamese Expats

Cho đi là để nhận lại
Google badgeiOs badge
3 năm trước
updated một năm trước
hết[Staples/TheSource/Walmart/BestBuy] HP Deskjet 2655 Instant-Ink Printer $30
Đây là chiếc máy in thường on sale ở Staples/TheSource/Walmart/BestBuy, có thể in/scan qua wifi.
Instant-Ink là chương trình trả tiền theo tháng, HP sẽ tự động gởi mực khi máy báo hết. Bạn có thể đăng ký hay không tùy bạn. Nếu không đăng ký bạn có thể tự mua mực ở ngoài khi hết. Nếu đăng ký, máy sẽ cho in miễn phí dưới 15 trang/tháng nên rất có lợi cho người dùng ít.
Kinh nghiệm: Nên dùng hết mực đi kèm với máy trước để không bị giới hạn 15 trang/tháng rồi sau đó mới đăng ký Instant-Ink sau, khi đó HP sẽ gởi mực mới.

Comments

Vui lòng đăng nhập trước
Post được báo rác nhiều sẽ bị xóa
Loading...