Vietnamese Expats

Cho đi là để nhận lại
Google badgeiOs badge
3 năm trước
updated 3 năm trước
hếtLenovo G34w-10 34inch 3440x1440 144Hz Ultrawide Curved Monitor
Rakuten cho 11% cash back, cần vào trang web của Lenovo thông qua Rakuten bằng cách:
  1. Đăng ký tài khoản rakuten.ca.
  2. Dùng thanh tìm kiếm của Rakuten, search store Lenovo Canada.
  3. Click để lên trang web của Lenovo, search G34w-10.
Nhập coupon DISCOVER20 khi checkout giảm 20%.
ID.me giảm thêm 5% nếu là Military/Teacher/Student/Responder.
Tổng cộng = $614 - 11% - 20% - 5% + thuế tùy tỉnh bang.


Comments

Vui lòng đăng nhập trước
Post được báo rác nhiều sẽ bị xóa
Loading...