Vietnamese Expats

Cho đi là để nhận lại
Google badgeiOs badge
một năm trước
updated một năm trước
hếtCho những ai thích uống bia | $1 chai
Cool Lager chai 341 mL. $4.4 / 4 chai
Link: LCBO hoặc Beer store


Comments

Vui lòng đăng nhập trước
Post được báo rác nhiều sẽ bị xóa
Loading...