Vietnamese Expats

Cho đi là để nhận lại
Google badgeiOs badge
3 năm trước
updated 3 năm trước
hết[Eddiebauer.ca] Ngày hôm nay 60% off Clearance
Các bạn hay hỏi mua áo quần mùa đông của hãng nào. Eddie Bauer ít được người Việt biết, nhưng nó là Best value for money khi Clearance 60% off. Ví dụ một cái áo 800 fill power Down chỉ có $100 chưa thuế. Clearance 60% off xảy ra một vài lần trong năm, mỗi lần 1 ngày. Cứ đợi 60% off là mua, mỗi lần như thế sẽ có thêm style mới. Nếu bạn thích một kiểu nào đó mà mới sale 40% hay 50%, có thể chờ đợt kế tiếp. Post sẽ được bump lại mỗi lần 60% off.


Comments

Vui lòng đăng nhập trước
Post được báo rác nhiều sẽ bị xóa
Loading...