Vietnamese Expats

Cho đi là để nhận lại
Google badgeiOs badge
3 năm trước
updated 3 năm trước
hết[Amazon] SoundPEATS TrueCapsule Wireless Earbuds $18.19 (No Tax)
Update: Bản dưới đã hết hàng, vẫn còn bản tương tự https://www.amazon.ca/dp/B085DJZCLZ/. Tick chọn $10 coupon + nhập code khi checkout: RRSZ5IF9.

Tick chọn $10 coupon + nhập code khi checkout: P3CCTOGH
Còn đây là AirPods Pro đang sale giảm $30 ở Staples https://www.staples.ca/products/2964395-en-apple-airpods-pro. $299 + tax với $19 no tax, bạn chọn cái nào?

Comments

Vui lòng đăng nhập trước
Post được báo rác nhiều sẽ bị xóa
Loading...